V DOLNOŚLĄSKI KONGRES PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp

Hotel Campanile Wrocław Centrum | Wroclaw
5 grudnia 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

Panel 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
9.00 – 10.00 – Dariusz Ćwik

 • Rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
 • Ustalenie niektórych warunków zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotowe środki dowodowe

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
10.00-11.00 – Jarosław Jerzykowski

 • Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Udostępnienie zasobów
 • Podmiotowe środki dowodowe

Panel 1 cd.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Elektronizacja zamówień publicznych pod rządami nowej ustawy Pzp
11.30 – 12.00 – Zygmunt Kopacz

 • Co się zmienia?
 • Perspektywa wykonawcy i zamawiającego

Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
12.00 – 12.45 – Piotr Mazuro

 • Składanie ofert
 • Otwarcie ofert
 • Ocena ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Panel 2
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie poniżej progów unijnych według nowej ustawy Pzp
13.30 – 14.15 – Anna Prigan

 • Zakres zastosowania
 • Ogłoszenia
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Tryb podstawowy
 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Panel 3
Warsztat

Symulacja przetargu nieograniczonego krok po kroku
14.15 – 15.45 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Ogłoszenia
 • Wyjaśnienia i zmiany SWZ
 • Przebieg przetargu nieograniczonego z perspektywy wykonawcy i zamawiającego
 • Dokumentowanie postępowania
 • Sesja pytań i odpowiedzi uczestników

Prelegenci

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

Anna Prigan

Radca prawny, Wardyński i Wspólnicy.

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Dariusz Ćwik

Kanelaria Dariusz Ćwik i Partnerzy.

Zygmunt Kopacz

OpenNexus

Piotr Mazuro

Adwokat, kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro.

Jarosław Jerzykowski

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Hotel Campanile Wrocław Centrum

ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partner medialny

Opinie o poprzednich edycjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Zgłoszenia

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działające pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze poprzednie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl