Dolnośląski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

DoubleTree by Hilton Hotel | Wrocław
4 kwietnia 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

Panel 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
9.00 – 10.00

 • Rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Ogłoszenia
 • Ustalenie niektórych warunków zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotowe środki dowodowe

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
10.00-11.00 – Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

 • Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Udostępnienie zasobów
 • Podmiotowe środki dowodowe

Panel 1 cd.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Elektronizacja zamówień publicznych pod rządami nowej ustawy Pzp
11.30 – 12.00 – Zygmunt Kopacz

 • Co się zmienia?
 • Perspektywa wykonawcy i zamawiającego

Tryby udzielania zamówień – najważniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy Pzp
12.00 – 13.00

 • przetarg nieograniczony
 • przetarg ograniczony
 • negocjacje z ogłoszeniem
 • dialog konkurencyjny
 • partnerstwo innowacyjne
 • negocjacje bez ogłoszenia
 • zamówienia z wolnej ręki

Panel 1 cd.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
13.45 – 14.30

 • Składanie ofert
 • Otwarcie ofert
 • Ocena ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Panel 2
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie poniżej progów unijnych według nowej ustawy Pzp
14.30 – 15.30

 • Zakres zastosowania
 • Ogłoszenia
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Tryb podstawowy
 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Prelegenci

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

Anna Moczulska

Radca prawny, Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Dariusz Ćwik

Kanelaria Dariusz Ćwik i Partnerzy.

Kamila Mizeracka

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

dr Piotr Schmidt

Ekspert prawa zamówień publicznych.

Agnieszka Szczepańska

Prezes Zarządu OpenNexus

Monika Pacholska

Kancelaria CASUS IURIS

Zygmunt Kopacz

OpenNexus

Sebastian Pietrzyk

Brillaw Mikulski & Partners

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

DoubleTree by Hilton Hotel Wroclaw
ul. Podwale 84
50-414 Wrocław

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partnerzy

Opinie o poprzednich edycjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Zgłoszenia

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Bonusy:

Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje za darmo ebook „Kary umowne. Praktyczny poradnik„.

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
 • Książka
 • Certyfikat udziału w konferencji

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działające pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze poprzednie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl