HOTEL MERCURE WROCŁAW CENTRUM | Wrocław
6 października 2017 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

O Konferencji

Wyjątkowe spotkanie

Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa zamówień publicznych.

Ciekawa formuła

Prawo zamówień publicznych to zarówno teoria, jak i praktyka. Z tego powodu konferencja łączy w sobie wykłady i warsztaty praktyczne.

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (wykonawców, zamawiających, prawników).

Program

Wykłady - Część I

Elektronizacja zamówień publicznych – co czeka wykonawców i zamawiających?
Damian Czernik
9.15 – 9.45

Zatrzymanie wadium przez zamawiającego w kontekście najnowszego orzecznictwa KIO i Sądu Najwyższego
Dariusz Ćwik, Piotr Płaciszewski
9.45 – 10.15

Pozacenowe kryteria wyboru oferty – najczęstsze błędy
Grzegorz Rogalewicz
10.15 – 10.45

Wykłady - Część II

Zmiana umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ustawy Pzp
Dariusz Ziembiński
11.15 – 11.45

Możliwość zmiany lub zaskarżenia przez wykonawcę postanowień przyszłej umowy – praktyka i najnowsze orzecznictwo
Sebastian Pietrzyk
11.45 – 12.15

Zamówienia in-house w gospodarce komunalnej po 1 stycznia 2017 r. – podsumowanie dotychczasowego orzecznictwa
Michał Prętnicki
12.15 – 12.45

Wykłady - Część III

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich – najczęstsze błędy, wątpliwości interpretacyjne i najnowsze orzecznictwo
Wojciech Piórkowski
13.30 – 14.00

Procedura odwrócona – zasady i wpływ na wynik postępowania
Mirela Bieda
14.00– 14.30

Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ustawy Pzp po nowelizacji (5 procedur zamiast 1)
Andrzej Łukaszewicz
14.30– 15.00

Rażąco niska cena – procedura badania, najczęstsze błędy i najnowsze orzecznictwo
Łukasz Laszczyński
15.00– 15.30

Warsztaty
16.00 - 17.30

Wypełnianie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)  
Lidia Piotr-Krajecka

Prelegenci

Lidia Piotr-Krajecka

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, arbiter UZP w latach 1996-2007, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Andrzej Łukaszewicz

Andrzej Łukaszewicz

Trener zamówień publicznych. Doktorant Politechniki Poznańskiej i wykładowca studiów podyplomowych.

Łukasz Laszczyński

Łukasz Laszczyński

Prawnik, Manager ds. zakupów. Przewodniczący grupy ds. zamówień transportu publicznego w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP)

Sebastian Pietrzyk

Sebastian Pietrzyk

Adwokat, partner w kancelarii Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy, Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Mirela Bieda

Mirela Bieda

Adwokat, przewodnicząca grupy PPP w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Dariusz Ziembiński

Dariusz Ziembiński

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy.

Witold Jarzyński

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Wojciech Piórkowski

Wojciech Piórkowski

Radca prawny z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski SKA, ekspert prawa zamówień publicznych.

Michał Prętnicki

Michał Prętnicki

Radca prawny w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

Damian Czernik

Damian Czernik

Manager w firmie OptiBuy

Grzegorz Rogalewicz

Grzegorz Rogalewicz

Radca prawny, Karta Przetargowa Kancelaria Prawna (www.kartaprzetargowa.pl)

Dariusz Ćwik

Dariusz Ćwik

Radca prawny, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Piotr Płaciszewski

Piotr Płaciszewski

Prokurent w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy w Warszawie.

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

HOTEL MERCURE WROCŁAW CENTRUM
PL. DOMINIKAŃSKI 1
50-159 WROCŁAW

Partnerzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partnerzy

Zgłoszenia

Cena: 649 zł + VAT

(Cena za 1 uczestnika)

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński dla celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.